Oud-leerlingen

Adressenbestand

Opdat het VCL ook in de toekomst zoveel mogelijk oud-leerlingen kan bereiken, vraagt de Stichting Vrienden van het VCL adreswijzigingen en/of overlijdensberichten door te geven via info@vcl-school.nl.

Stichting Vrienden van het VCL

De Stichting heeft als voornaamste doel het financieren, waar nodig, van activiteiten en projecten van de school en het verlenen van financiële steun aan leerlingen van het VCL, die onvoldoende eigen middelen hebben voor onderwijsvoorzieningen en/of buitenschoolse activiteiten.

De Stichting beheert ook het oud-leerlingenbestand en doet dat mede ter ondersteuning van de uitvoering van de hierboven genoemde doelen. Contact behouden met oud-leerlingen betekent immers ook contact leggen met donateurs.
Lid worden van de Stichting Vrienden van het VCL kan door een donatie over te maken op rekening NL 52 ABNA 0431 8924 15 (jaarbijdrage minimaal € 16,-).
“Vriend voor het Leven” wordt men door een eenmalige bijdrage van minimaal € 150,-.