Monumenten-commissie

De Monumentencommissie levert een bijdrage aan de herdenking van de Slag om de Residentie (10 mei 1940). De leden van de commissie lezen namen op van de gevallenen.
Bij de nationale herdenking bij het Indisch monument van de capitulatie van Japan (15 augustus 1945) overhandigen de brugklasleerlingen van de Monumentencommissie kransen aan hoogwaardigheidsbekleders.
Een eindexamenleerling houdt een toespraak.