Zorg


Het VCL ziet het als zijn taak het lichamelijke, sociale en geestelijke welbevinden van leerlingen te optimaliseren. Preventie en tijdig signaleren zijn daarbij belangrijk. Soms is externe hulp nodig voor het beantwoorden van de vraag ‘wat heeft dit kind op dit moment van ons nodig om het onderwijs passend te maken’, vanzelfsprekend in samenspraak met de ouders.

Externe betrokkenen zijn diverse pedagogisch-didactische specialisten, maar ook de jeugdverpleegkundige, de schoolmaatschappelijk werkster, de leerplichtambtenaar en een schoolondersteunend teamlid van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West (SMVZHW).

Samenwerkingsverband Zuid-Holland West: https://www.swvzhw.nl/. SWVZHW bestaat uit 16 schoolbesturen met ruim 55 scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het aanbieden van een passende onderwijsplaats voor leerlingen in de Haagse regio.

Ouder- en Jeugdsteunpunt Haaglanden: www.ojsp-haaglanden.nl. Het Ouder- en Jeugdsteunpunt is er voor ouders en jongeren met vragen over passend onderwijs.

In ons extern netwerk zijn verder de contacten met de wijkagent en met Bureau Halt van belang. 

E. (Esther) van den Bogaard is de coördinator passend onderwijs op het VCL. 
G.A.W. (Geerte) Hage en J. (Jan) Dorrepaal zijn de vertrouwenspersonen op het VCL.