Algemeen

De informatie op de websites van Het Vrijzinnig Christelijk Lyceum (VCL) is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. Desondanks kunnen aan de informatie geen rechten worden ontleend. Het VCL geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit en behoudt zich het recht voor de informatie zonder vooraankondiging, en op ieder moment, te wijzigen en/of in te trekken. Bij twijfel of bij onduidelijkheid over de informatie verzoeken wij u contact op te nemen met info@vcl-school.nl

Aansprakelijkheid

Het VCL kan niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het bezoek van de websites van het VCL, de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten of de - tijdelijke - onmogelijkheid deze sites te kunnen raadplegen. 

Externe links

De websites van het VCL bevatten externe links. Deze zijn als service voor de bezoeker opgenomen. Het VCL is echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen, voor de diensten die hierop worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van deze externe links.

Auteursrecht

Het auteursrecht voor teksten, ontwerpen, foto’s en logo’s op de websites van het VCL berust bij het VCL en mogen daarom niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het VCL worden gekopieerd, gewijzigd of anderszins gebruikt.
Bij het plaatsen van content op de website van het VCL is op zo zorgvuldige wijze getracht te voldoen aan de verplichtingen die de Auteurswet 1912 stelt aan het gebruik van teksten waarop auteursrechten rusten en het gebruik van al bestaande illustraties. Mocht er toch iemand zijn die meent recht te kunnen doen gelden op één van de teksten of illustraties, dan kan hij of zij contact opnemen met: 

Het Vrijzinnig Christelijk Lyceum 
Van Stolkweg 35
2585 JN Den Haag
E-mail: info@vcl-school.nl