Bondsbestuur

Op het VCL is iedere leerling automatisch lid van de leerlingenbond.

Het bondsbestuur
  • is de schakel tussen de leerlingen en het schoolbestuur.
  • vertegenwoordigt de leden van de leerlingenbond.
  • neemt de organisatie van schoolevenementen (bijvoorbeeld het kerstdiner voor de bovenbouw) op zich.
  • vergadert wekelijkse met de bondsbegeleiders en maandelijks met de rector over actuele zaken. 
  • organiseert twee keer per jaar het bondsparlement: twee leerlingen uit elke klas vertellen over de dingen waarvan ze willen dat het bondsbestuur zich inspant om er iets aan te veranderen.
  • is verantwoordelijk voor de vele commissies die onze school kent.
  • organiseert voor alle commissieleden een commissie-uitje, als bedankje voor de moeite en tijd die de commissieleden hebben geïnvesteerd.

Jaarlijks wordt er een nieuwe bondsbestuur gekozen door de leden van de leerlingenbond. Iedere VCL'er die in de tweede t/m de vierde klas zit, kan zich verkiesbaar stellen voor het bondsbestuur.

 Bondsbestuur 23/24