Internationale zaken

In de tweede klas is het onderwerp van dit talent de vluchtelingenproblematiek, door middel van aandacht voor realiteit en beeldvorming rondom conflicten en vluchten.

In de derde klas maakt het onderdeel Internationale Zaken deel uit van de voorbereiding op de keuze van het profiel Economie & Maatschappij / Cultuur & Maatschappij (EM/CM).