Leerling-mentoren

Deze leerlingen zijn de schakel tussen de brugklasleerlingen en de brugklasmentoren. Met speciale trainingen worden leerlingmentoren voorbereid op hun begeleidende taak.
Ze zijn gedurende het gehele jaar bij alle activiteiten voor de bruggers betrokken. Al voor het begin van het schooljaar zijn zij 'in bedrijf'. Ze gaan uiteraard mee op brugklaskamp.

Leerlingmentoren 22/23