Wetenschap & ontdekking

In de tweede klas worden begrippen als de Zuil van Volta en de Jitter Ring onderzocht. De voor- en nadelen van leren plannen of van juist proefondervindelijk onderzoeken komen aan de orde.
Het Science Centre in Delft levert aan dit talent een belangrijke bijdrage.

In de derde klas maakt het onderdeel Wetenschap & Ontdekking deel uit van de voorbereiding op de keuze van het profiel Natuur en Techniek/Natuur en Gezondheid (NT/NG).