Opleidingsschool

Het VCL is een opleidingsschool

Op het VCL vinden we het belangrijk dat er voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs voldoende en goede docenten voor de klas staan. We willen graag helpen waarborgen dat we ook in de toekomst een beroep kunnen doen op collega’s die een band met leerlingen op willen bouwen om vandaar hun kennis en vaardigheden te vergroten. We vinden het opleiden van nieuwe docenten heel belangrijk. Voor docenten die op het VCL beginnen, werken we met een inductieprogramma, waarin startende docenten een coachingstraject krijgen aangeboden. Daarnaast zijn we sinds 2019 een opleidingsschool binnen 4OLS (de vierde Haagse opleidingsschool).

De Vierde Haagse Opleidingsschool (4OLS)

Binnen 4OLS werken zeven Haagse vo-scholen en drie lerarenopleidingen nauw samen om studenten op te leiden tot startbekwame docenten in het voortgezet onderwijs. Binnen 4OLS worden studenten voor een belangrijk deel in de praktijk opgeleid. In februari 2020 is de eerste groep studenten binnen 4OLS gestart met hun opleidingstraject.

Wat is samen opleiden?

 • Opleiden van nieuwe docenten (hbo en wo).
 • Door scholen en lerarenopleidingen samen.
 • In een opleidingsschool (het samenwerkingsverband tussen scholen en lerarenopleidingen).
 • Voor een belangrijk deel in de praktijk (40-50% van het curriculum, via het opleidingsprogramma van de opleidingsschool).

4OLS Partners

Binnen 4OLS werken de volgende vo-scholen en lerarenopleidingen samen:
De vo-scholen:
 • Gymnasium Haganum;
 • Zuid-West College;
 • Sint-Maartenscollege;
 • Gymnasium Novum;
 • Maerlant-Lyceum;
 • François Vatel;
 • Vrijzinnig-Christelijk Lyceum.
De lerarenopleidingen:
 • Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Lerarenopleidingen (hbo);
 • Universiteit Leiden, ICLON (wo);
 • TU Delft, SEC (wo).

4OLS visie

In de visie van 4OLS staat de mens centraal. We hebben twee belangrijke pijlers in onze visie: persoonlijke verbinding en persoonlijke ontwikkeling. Persoonlijke verbinding:
 • tussen docent-leerling;
 • binnen de school en het instituut;
 • binnen de opleidingsschool;
 • met de omgeving.
Persoonlijke ontwikkeling:
 • Bildung;
 • onderzoekende houding;
 • maatwerk.

Het 4OLS opleidingsprogramma

 • Werkplekleren op school.
 • Gezamenlijk programma op 4OLS-niveau (op wisselende 4OLS-locaties):
  • werkbijeenkomsten;
  • intervisie.

Voor collega’s

Leerlingen zijn gebaat bij goede leraren. En aankomend leraren zijn gebaat bij goede opleiders en begeleiders. Daarom investeren we binnen 4OLS in goed opgeleide professionals binnen de scholen en lerarenopleidingen: werkplekbegeleiders, schoolopleiders en instituutsopleiders.
We zijn als scholen en lerarenopleidingen binnen 4OLS samen verantwoordelijk voor het opleiden van nieuwe leraren. We werken daarom als scholen en instituten nauw samen op alle fronten: van de (door)ontwikkeling van het curriculum tot het gezamenlijk begeleiden, opleiden en beoordelen van onze studenten.

Meer informatie:
www.wordleraarindenhaag.nl

Belangrijke documenten

Lees ook