aanmelden Brugklas

 

Leuk dat uw kind bij ons op school wil komen!

Aanstaande brugklasleerlingen kunnen worden aangemeld voor een van onze drie havo/vwo-brugklassen of een van de twee gymnasium brugklassen.
Voor het schooljaar 2024-2025 zijn er in totaal 131 plaatsen in deze brugklassen beschikbaar.

schooladvies

De leerling heeft één van de volgende definitieve schooladviezen:
‘havo’,
‘havo-vwo’ of
‘vwo’.
Voor plaatsing in de gymnasiumbrugklas is het basisschooladvies 'vwo' verplicht.

Procedure

Het VCL volgt de BOVO-procedure. Deze is met de invoering van de doorstroomtoets gewijzigd. Stelt u zich vooraf goed op de hoogte van deze nieuwe procedure zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Let op:
Aanmelden moet plaatsvinden in de periode van maandag 18 maart tot en met zondag 31 maart 2024, nadat u het definitieve schooladvies van de basisschool heeft ontvangen. Alle aanmeldingen voor een school binnen deze aanmeldingsperiode worden beschouwd als gelijktijdig te zijn binnengekomen.

In onze BOVO-regio dienen ouders/verzorgers hun kind digitaal op te geven voor het voortgezet onderwijs via een aanmeldingsformulier met voorkeurslijst. Op deze voorkeurslijst geeft u aan welke acht favoriete scholen de voorkeur hebben van uw kind.

Er zijn twee mogelijkheden voor het aanmelden van uw kind:
1) via POVO OT (BOVO Haaglanden) met eigen ouderinlog; die door de basisschool beschikbaar is gesteld.
2) met het regionale (papieren) aanmeldformulier, uitsluitend indien u buiten de regio BOVO Haaglanden valt.

In beide gevallen dient u ons ook het VCL aanmeldingsformulier te mailen (naar info@vcl-school.nl).
 

beschikbare plaatsen in de brugklas:

In het schooljaar 2024-25 willen wij weer vijf brugklassen vormen. Wij hebben daarom plaats voor in totaal 131 leerlingen, in twee gymnasiumklassen (2 x 28 leerlingen) en drie havo/vwo-klassen (3 x 25 leerlingen).
Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen, kan vanwege organisatorische en/of onderwijskundige gronden, worden afgeweken van voornoemde klassenindeling.
 

Lotingsprocedure

Voor het eerst heeft het VCL voor het schooljaar 2023-24 moeten overgaan tot loting. Indien dit voor het schooljaar 2024-25 opnieuw het geval is, zijn onderstaande bepalingen van toepassing:
 

voorrangsregels

Wanneer wij tijdens de inschrijfperiode meer dan 131 aanmeldingen hebben ontvangen, gaan wij over tot loting nadat wij de volgende voorrangsregels hebben toegepast:

Bij de aanname van onze nieuwe brugklassers hebben voorrang:
1. Leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op het VCL,
2. Kinderen van personeelsleden van het VCL.

Bij een eventuele loting is uw voorkeur voor een afdeling van invloed:
Op het schooleigen inschrijfformulier (het voornoemde VCL-aanmeldingsformulier) dient u aan te geven voor welke categorie u uw kind opgeeft:
1 Wij kiezen alleen voor de gymnasium brugklas*.
2. Wij kiezen alleen voor de havo/vwo brugklas.
3. Wij hebben geen voorkeur voor havo/vwo brugklas of gymnasium brugklas*.
(* kan alleen bij een vwo-advies).

Loting vindt plaats als teveel leerlingen zich aanmelden voor de twee gymnasium brugklassen en/of teveel leerlingen voor de drie havo/vwo brugklassen. Wanneer er voor zowel het gymnasium als het havo/vwo geloot moet worden:
• doen leerlingen die zich voor één van beide opleidingen hebben aangemeld alleen mee met de loting voor de opleiding waarvoor ze zich hebben aangemeld.
• loten leerlingen met een vwo-advies die geen voorkeur hebben voor een havo/vwo brugklas of gymnasiumbrugklas mee in de naar verhouding meest gunstige opleiding voor de loting.
 

afsluitend

Vanaf 15:00 uur op 15 mei 2024 is in POVO OT zichtbaar welke leerlingen zijn toegelaten tot het VCL.