ANBI

Het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum is met ingang van 1 januari 2019 door de belastingdienst aangemerkt als ANBI.

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Naast een aantal fiscale voordelen voor de school (de school hoeft geen belasting meer te betalen over schenkingen die het heeft ontvangen) zijn er ook voordelen voor personen en bedrijven die een schenking aan de school willen doen. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). De doelstelling van de school is het bevorderen van onderwijs in de zin van de Wet op het Voortgezet Onderwijs, in het bijzonder van voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, hoger algemeen voorgezet onderwijs en middelbaar algemeen voortgezet onderwijs op vrijzinnig-christelijke grondslag, en al hetgeen daarmee verband houdt, in de ruimste zin des woords. De bestuurders van de vereniging zijn onbezoldigd en ontvangen geen onkostenvergoeding. Personeel wordt beloond conform de cao VO. Uw giften zijn welkom voor ondersteuning van onderwijsdoeleinden of bepaalde (verbouwings) projecten die niet door de overheid worden gefinancierd.

Naam van de instelling: Het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum (Het VCL)

RSIN/fiscaal nummer: 002708401

BTW nummer: NL002708401B01

KvK nr: 40407420

Rechtsvorm: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Rekeningnummer: NL50 RABO 0179 9988 54

Contactgegevens:
Het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum
Van Stolkweg 35
2585 JN  Den Haag
070-3066630
info@vcl-school.nl
www.vcl-school.nl

Doelstelling:
Het bevorderen van onderwijs in de zin van de Wet op het Voortgezet Onderwijs, in het bijzonder van voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, hoger algemeen voorgezet onderwijs en middelbaar algemeen voortgezet onderwijs op vrijzinnig-christelijke grondslag, en al hetgeen daarmee verband houdt, in de ruimste zin des woords.