Maatschappelijke
stage

In 2014 heeft het Ministerie van OCW de maatschappelijke stage afgeschaft. Toch voldoen VCL’ers wel aan deze stageverplichting. De school vindt het voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen belangrijk dat zij zich inzetten voor een ander, zonder dat daar iets tegenover staat.
In de afgelopen jaren hebben VCL-leerlingen in het kader van de maatschappelijke stage geld bijeengebracht voor diverse goede doelen.

Het actuele goede doel is